SEM9

SlideDog
10
Jul 05 · Moderator


Roster untuk fall split telah dikeluarkan, dengan penambahan dua player baru, Harm dan Adibz. Namun itu,di manakah terminator SEA kita pergi? Adakah Draxx berehat untuk 1 Season? Ataupun transfer ?

#Discussion#News#Esports
80 views
9
All comments (1)
No contentNothing here, please try again later.