SISTEM BAKAT MLBB

Alphaward
4
Jul 08

Katakanlah sekarang anda ingin membuat pelan untuk Karina.

Anda boleh memilih Arcane Magic: Staff (dimana ianya di bawah kategori Custom Mage Emblem di dalam sistem semasa) sebagai ciri tetap. Kemudian, gunakan Killing Spree (dimana ianya di bawah kategori Custom Assassin Emblem di dalam sistem semasa) sebagai Bakat Teras.

Untuk Bakat Teknik Biasa, anda boleh memilih Seasoned Hunter (dimana ketika ini dipanggil Demon Slayer di dalam Custom Jungle Emblem). Kelajuan Serangan (kini hanya tersedia di dalam Custom Marksman Emblem) boleh dipilih sebagai Ciri Bakat Biasa.

#Discussion#News#Gameplay
74 views
5
All comments (1)
No contentNothing here, please try again later.