PMCT Central Zone Finalist!

SlideDog
10
Jul 19 · Moderator


Kita boleh nampak pelbagai nama yang pernah dilihat di pentas PMPL (Anti Circle,Todak,Last Survivor) . Sub team daripada liga professional juga boleh dilihat di sini(4RVL,FRG). Dan pendatang rahsia kita yang ke Malaysia juga membuat kemunculan(TJB). Jangan kita lupakan bakat bakat baru untuk tahun ini(Loco,4Kira,HK,ST,GR,FTSR,BAH,iVict, Elra). Pada pendapat anda siapakah yang akan mengangkat takhta untuk central zone kali ini.

#Discussion#News#Esports
96 views
7
All comments (7)
No contentNothing here, please try again later.