Double WWCD !!!

SlideDog
10
Jul 21 · Moderator

DOUBLE WWCD diambil oleh NSEA hari ini, ini merupakan chicken dinner ulangan untuk PMPL kali ini. Nampaknya NSEA mempunyai nasib yang teramat baik dan skill yang hebat untuk membendung jalan masuk musuh mereka.

Adakah mereka akan mendapat chicken dinner ketiga pada hari ini?


#PMPL Fall 2022#Discussion#News
85 views
8
All comments (2)
No contentNothing here, please try again later.